Wszystko co musisz wiedzieć o certyfikacji biopaliw

isccBiopaliwa to paliwa, które zostały wyprodukowane z biomasy, czyli surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Występują one w formie gazowej, płynnej oraz jako ciała stałe. W Polsce najbardziej popularny jest biodiesel produkowany z oleju rzepakowego.

Certyfikacja biopaliw

Produkcja i dystrybucja biopaliw podlega ścisłym regulacjom. Zgodnie z prawem unijnym biomasa powinna mieć charakter zrównoważony. Odpowiednie zasady działania dla firm zajmujących się produkcją i przetwarzaniem biomasy oraz biopaliw są określone w systemach certyfikacyjnych. Spełnianie konkretnych wymogów sprawdzane jest poprzez audyty wykonywane przez niezależnych ekspertów. Co ciekawe, nie ma w tej dziedzinie tylko jednego systemu certyfikacyjnego. Obecnie jest wiele różnych systemów, które są podstawą do legalnej produkcji biopaliw i obrotu nimi.  W Polsce największą popularnością cieszą się: REDCert, ISCC oraz KZR INiG.

KZR INiG

Jest to system  stworzony przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Ten certyfikat dotyczy biomasy uprawianej i zbieranej na terenie Unii Europejskiej, a także odpadów oraz surowców do biopaliw i biopłynów wytwarzanych na jej terytorium.

REDCert EU

Jest to system opracowany w Niemczech. Może on  być stosowany nie tylko dla biomasy uprawianej i zbieranej w UE, ale również na terenie Ukrainy i Białorusi.

ISCC

To kolejny niemiecki system certyfikacyjny. ISCC (http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/sustainability/biofuels-management) wyróżnia się tym, że jest odpowiedni dla każdego rodzaju biomasy uprawianej i zbieranej na całym świecie.

Kto może ubiegać się o certyfikat?

Certyfikacja biomasy i biopaliw jest wymagana na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji. Niezależnie od rodzaju certyfikatu, ubiegać się o nią mogą wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw. Będą to zarówno rolnicy zajmujący się produkcją biomasy, jak i zakłady, które ją przetwarzają oraz dostawcy paliw silnikowych na rynek.