Wpływ norm ograniczających emisję spalin na operatorów logistycznych.

Wpływ norm ograniczających emisję spalin na funkcjonowanie operatorów logistycznych uzależniony jest w znacznej mierze… od wymagań klientów. Konieczność odświeżenia floty o nowe pojazdy, speł-niające normę Euro 6, z jednej strony generuje koszty, choć niektóre obniża – z drugiej, może okazać się warunkiem niezbędnym do pozyskania klienta lub jego utrzymania.

Przy zaostrzającej się konkurencji na rynku usług TSL, jakość transportu, w tym także jakość jego środków, przekłada się na jakość całej usługi logistycznej. Jakość ta nie może pomijać aspektu ekologicznego, który z perspektywy zarówno usługodawcy, jak i usługobiorcy, staje się jednym z elementów wizerunkowych, wplecionym w merkantylną strategię obu podmiotów. Rezultatem takiego stanu rzeczy może być pogłębiający się podział na operatorów i klientów „małych” oraz „dużych” – czytaj: biednych i bogatych. Jeśli się przyjmie, że prestiżowy klient stanowi najlepszą reklamę, inwestycja w nowy tabor może się opłacić. I to nie tylko ze względu na spełnienie oczekiwań klienta. Nowe auto zawsze będzie pod wieloma względami doskonalsze od starego – chociaż pewnie wielu uzna tę opinię za co najmniej uproszczoną. Pytanie tylko, czy woleliby przyjechać na ważną uroczystość rodzinną starym, niezawodnym mercedesem „beczką”, czy najnowszym modelem? Ciężarówki spełniające normę Euro 6 objęte są także takimi przywilejami jak niższe w wielu wypadkach opłaty za przejazd oraz możliwość wjazdu w strefy przeznaczone tylko dla tych pojazdów. Norma Euro 6 obowiązuje od 2014 roku, ale Parlament Europejski uchwalił ją w roku… 2008, gdy obowiązywała jeszcze norma Euro 4. Mimo tak perspektywicznego myślenia, na dalszą progresję na razie się nie zanosi. Coraz bardziej będzie więc chodzić o wiek ciągnika niż o samą normę i tu zdaje się leżeć problem. W konsekwencji aut spełniających normę Euro 6 stale przybywa, co stanowi realizację postulatu o ochronie środowiska. Ich obecność we flotach operatorów logistycznych staje się również elementem strategii CSR tych firm. Tak jest w przypadku JAS-FBG S.A. której flota liczy blisko 300 ciężarówek, z których 96 proc. spełnia normy Euro 6, a pozostałe normy Euro 5 i EEV. Z kolei wiek 96 proc. tych ciężarówek nie przekracza 3 lat.