Ubezpieczasz samochód? To musisz wiedzieć?

0

Ubezpieczasz samochód? To musisz wiedzieć?

Każdy właściciel pojazdu zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenia OC. Taka polisa obejmuje ochroną od odpowiedzialności cywilnej każdego, kto podczas prowadzenia pojazdu doprowadził do kolizji, niszcząc samochód lub wywołując uszczerbek na zdrowiu uczestników wypadku. Jeśli planujesz wykupić to ubezpieczenie, poznaj najważniejsze informacje.

Co obejmuje ubezpieczenie OC?

W ramach polisy OC istnieje możliwość wypłaty odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych. Pod pojęciem szkody należy rozumieć uszkodzenie pojazdu, uszkodzenie obiektów, a także śmierć i uszkodzenia ciała osób poszkodowanych – wszystkie spowodowane ubezpieczonym autem. Natomiast ubezpieczeniu OC nie podlega uszkodzony pojazd czy uszczerbek na zdrowiu właściciela ubezpieczonego pojazdu.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe poszerzają zakres ubezpieczenia OC o dodatkowe usługi. Chodzi tutaj m.in. o Zieloną Kartę czy pakiet Mini Assistance. Jest to już jednak kwestia indywidualna każdego ubezpieczyciela.

Kiedy następuje regres ubezpieczenia OC?

Warto mieć świadomość, że istnieją pewne sytuacje, w których ubezpieczyciel może wystąpić z tzw. roszczeniem regresowym. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów w ramach wypłaconego odszkodowania, gdy:

  • kierowca ubezpieczonego pojazdu znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • kierowca ubezpieczonego pojazdu wszedł w jego posiadanie nieprawnie (np. w wyniku kradzieży),
  • osoba kierująca pojazdem ubezpieczonym nie posiadała stosownych uprawnień,
  • kierowca, który zbiegł z miejsca wypadku – mimo że był jego sprawcą.

Jak wykupić najtańsze OC?

W związku z tym, że zakres polisy OC jest właściwie identyczny w przypadku wszystkich ubezpieczycieli, przy zawieraniu umowy warto kierować się m.in. ceną. Wybierając najtańsze OC, można sporo zaoszczędzić. Wystarczy tylko porównać kilka ofert i wybrać tę najbardziej opłacalną.

W oszacowaniu wysokości składki pomogą kalkulatory OC udostępniane online na stronach wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Uzupełnienie najważniejszych danych pozwoli na uzyskanie dokładnych informacji o wysokości składki.

Za brak OC grożą kary

Warto pamiętać o wykupieniu polisy OC oraz jej systematycznym przedłużaniu. Brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego grozi bowiem karami finansowymi. Za brak OC dla samochodu osobowego zapłacisz 3360 zł. Dlatego warto wybrać najtańsze OC i mieć problem z głowy.

Paid essays online

Leave a Reply

jeden × 3 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *