Transport drogowy w Polsce

0

Polska jest krajem średniej wielkości na świecie, a uwzględniając warunki europejskie, nawet krajem dość dużym. Z tego też powodu, liczby związane z polskim transportem drogowym, powinny nam pokazać miejsce Polski na tle państw Unii Europejskiej i innych najważniejszych państw świata. Szczególnie ciekawe może być porównanie z państwami Unii, której jesteśmy przecież członkami i aspirujemy do dogonienia czołowych państw Unii pod względem rozwoju gospodarczego. Okazuje się, że jedynym wskaźnikiem, w którym przewyższamy średnią państw unijnych, jest udział transportu drogowego w porównaniu z ogółem przewozów. Ten sięga bowiem w Polsce blisko 60%, przy tylko nieco ponad 40% w państwach unijnych. Znacząco natomiast ustępujemy państwom unijnym m.in. pod względem nie tylko długości, ale nawet gęstości autostrad, a nawet dróg twardych ogółem. Świadczy to o swoistym zapóźnieniu cywilizacyjnym Polski. Wprawdzie w ostatnich latach rząd stara się nadrobić te zapóźnienia, ale wymierne efekty może to przynieść dopiero za kilka lub nawet kilkanaście lat.

Leave a Reply

1 × dwa =

Your email address will not be published. Required fields are marked *