Strategia logistyki przy budowie autostrady

0

Radlader

Budowa autostrady to duże przedsięwzięcie pociągające do odpowiedzialności każdego mającego udział procesie jej tworzenia, od etapu planowania po samą budowę. A konsekwencje spowodowane brakiem profesjonalnego i fachowego podejścia do tematu mogą być duże. Dlatego podstawową kwestią przy budowie autostrady powinien być dobry plan przewidujący każdą ewentualność, będący swego rodzaju mapą dla inwestora.

W pierwszej kolejności zaplanowaną przez nas trasę, którą będzie biegła autostrada, musi zaakceptować Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Po tym etapie podstawowym krokiem jest analiza kosztów i korzyści, która pozwoli określić funkcje inwestycji, jej wpływ na otoczenie i, naturalnie, opłacalność. – Analiza kosztów i korzyści jest często budowana dla określonego projektu lub inwestycji – tłumaczą specjaliści z firmy Ekoprod, która współpracowała m.in. przy budowie odcinków autostrady A-1 i A-4 – Dzięki niej inwestor jest w stanie zestawić ze sobą koszty i korzyści budowy z wielu perspektyw.

Podstawowym zagadnieniem, które powinien sobie zadać każdy inwestor, jest określenie czy droga ma być płatna czy nie, oraz uwzględnić parametry techniczne. Zalicza się do nich wybór nawierzchni (beton, asfalt) i liczba pasów. Należy także sporządzić katalog kosztów i korzyści. W przypadku autostrady do tych pierwszych można zaliczyć sam koszt budowy, koszty utrzymania (remonty, odśnieżanie, organizacja poboru opłat itd.) oraz koszty środowiskowe (hałas, zanieczyszczenia). Po drugiej stronie są jednak korzyści takie jak przychody uzyskane z opłat za przejazd, odciążenie równoległych tras oraz kilometry zaoszczędzone przez samochody poruszające się wcześniej objazdami (a zatem większy komfort kierowców) oraz wypadki, których uniknięto dzięki autostradzie. Wielkość kosztów i korzyści można oszacować. W tym celu szacuje się liczbę pojazdów wybierających tę drogę oraz te samochody, które chcą uniknąć opłat, więc wybierają drogi alternatywne. Szacuje się także stopień zużycia pojazdów, zmniejszenie liczby wypadków oraz osób, które dzięki temu przeżyły lub nie zostały ranne. Następnie korzystając z różnych wskaźników społecznych, ekonomicznych lub ubezpieczeniowych możemy „przeliczyć” korzyści na wartości finansowe (np. przeliczając koszt społeczny jednej ofiary wypadku). Uzyskane przeliczenia należy przedstawić wszystkim stronom zainteresowanym projektem i spojrzenie na niego z każdej możliwej perspektywy. Może się np. okazać, że przez budowę autostrady okoliczne gminy ucierpią z powodu braku klientów w sklepach czy na stacjach benzynowych, zatem dodatnia wartość inwestycji okaże się mniejsza niż zakładano. Aby uniknąć protestów miejscowych należałoby rozważyć jakieś formy rekompensaty.

Plan przebiegu drogi oraz technicznych rozwiązań powinien zostać przedłożony i zaakceptowany przez GDDKiA. Następnie należy wybrać wykonawcę projektu budowlanego i robót oraz dostawcę surowca (najczęściej za pomocą przetargu). – Naturalnie warto kierować się ceną, warto też zwrócić uwagę na opinie na temat danej firmy, termin, w jakim jest w stanie oddać drogę do użytku itd. Należy dokładnie zapoznać się z ofertą każdej z nich –  radzi pracownik bytomskiej firmy specjalizującej się w kruszywach – Ekoprod poza samą sprzedażą kruszyw oferujemy także usługę dostawy surowca na miejsce budowy, a to może znacznie usprawnić pracę przy inwestycji.

Posiadając już uszczegółowiony plan przebiegu drogi i gotowy projekt zatwierdzony przez Wojewodę i mający Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej przychodzi czas na wykup i wywłaszczenie gruntów. Po tym etapie firmy wyłonione w przetargach mogą przystąpić do budowy drogi.

Leave a Reply

10 + 15 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *