Spedycja a transport

0

O ile wszyscy z pewnością znają pojęcie transportu i rozumieją jego treść, to już termin „spedycja” jest znacznie bardziej tajemniczy, choć również jest związany ze transportem. Jako spedycję określa się bowiem organizowanie przewozu towaru. Przyjmuje więc ona najczęściej formę działalności gospodarczej, której celem jest organizowanie przewozu ładunków, na zlecenie osoby fizycznej lub prawnej, czyli przedsiębiorstwa. Ponadto, poza samym przewozem towaru, spedytor musi wykonać także dodatkowe czynności, wynikające ze specyfiki zlecenia, czyli przykładowo wystawienie listu przewozowego. Z definicji tej wynika, iż spedycja jest pojęciem szerszym od transportu. Z transportem związane jest jeszcze jedno, dość szeroko znane pojęcie, często także nie w pełni rozumiane. Jest nim logistyka. Jest ono również bezpośrednio związane ze spedycją, choć zakres obydwu pojęć jest w wielu aspektach różny. Tym niemniej, w wielu przypadkach logistyk jest również spedytorem, a niekiedy bezpośrednio uczestniczy w transporcie.

Leave a Reply

13 + 6 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *