Specyfika transportu intermodalnego

0

Wśród licznych gałęzi transportu, można znaleźć także transport intermodalny. Stanowi on rozwinięcie idei transportu bimodalnego, czyli użycia do transportu jednego towaru dwóch różnych środków transportu. W transporcie intermodalnym może być wykorzystywane dowolnie wiele środków transportu, pochodzących z różnych gałęzi. Istotą tej formy przewozu jest bowiem to, iż wykorzystywana jest tylko jedna jednostka ładunkowa, zazwyczaj kontener. Takie połączenie różnych form przewozu, może wpłynąć pozytywnie na jakość usług transportowych, zwłaszcza zwiększyć ich szybkość i terminowość. Ponadto istnieje mniejsze ryzyko uszkodzeń podczas przewozu, a także uproszczone są formalności z nim związane, dzięki istnieniu tylko jednej umowy przewozu oraz tylko jednego wykonawcy, odpowiedzialnego za przewóz. Transport intermodalny staje się coraz bardziej popularny na terenie Polski. Może się on przejawiać przykładowo w transporcie kontenera towarowego najpierw statkiem, później pociągiem, a na końcu ciągnikiem siodłowym do miejsca przeznaczenia.

Leave a Reply

9 − 6 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *