Rola transportu miejskiego

0

Za szczególną formą transportu można uznać także transport miejski. Polega on bowiem na przemieszczaniu osób, w mniejszym stopniu towarów, wyłącznie na terenie danego miasta i obszarach podmiejskich. Często jest też określany jako komunikacja miejska, przy czym oba te pojęcia występują zamiennie. W Polsce transport miejski jest przeprowadzany przede wszystkim za pomocą autobusów, rzadziej tramwajów i trolejbusów. Ważną rolę w transporcie osób indywidualnych, odgrywają także taksówki. Trzeba tu jednak zauważyć, iż w miarę przeprowadzania się części mieszkańców miast na przedmieścia, komunikacja miejska zaczyna odgrywać coraz mniejszą rolę. Większość mieszkańców przedmieść, zwłaszcza tych bardziej zamożnych, dojeżdża bowiem do centrów miast samochodami. W tej sytuacji, dobrym wyjściem dla komunikacji miejskiej może okazać się stosowanie rozwiązań typowych dla transportu bimodalnego, czyli wprowadzenie biletów, na podstawie których można się poruszać wszystkimi środkami komunikacji miejskiej.

Leave a Reply

15 − dwanaście =

Your email address will not be published. Required fields are marked *