Portret transportu dziewiętnastowiecznego

0

Czas gwałtownego rozwoju transportu przypadł na koniec XVIII i XIX wieku. Wówczas to wynaleziono maszynę parową, co stało się także podstawą rozwoju przemysłu. Pojawiła się potrzeba transportowania surowców, w szczególności drewna i węgla, do wyrobu towarów przemysłowych. Można było tego dokonać z niespotykaną wcześniej szybkością, używając lokomotyw parowych, które mogły ciągnąć zarówno wagony towarowe, jak i pasażerskie. Rozwój kolei znacząco także skrócił czas podróży między miastami. Linie kolejowe powstawały tak szybko, iż można przyjąć, że zdecydowana większość do dziś istniejących, powstała jeszcze w XIX wieku. Znacząco także skrócił się czas podróży morskich, gdyż napędzane parą statki nie były już całkowicie uzależnione od kaprysów pogody. Pod koniec XIX wieku pojawiły się też pierwsze sterowce, dzięki którym człowiek mógł się wzbić w przestworza. Nadchodziła powoli epoka, w których od prawdziwych koni ważniejszymi stawały się konie mechaniczne.

Leave a Reply

2 × 1 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *