Nowoczesne magazynowanie towarów

0

Era ręcznego układania towarów w magazynie powoli się kończy. Teraz nowoczesne centra magazynowe bazują na zaawansowanych technologiach po to, aby poprawiać swoją wydajność i bezpieczeństwo pracy. Dzięki nim znalezienie potrzebnego towaru trwa kilka sekund, a wszystkie istotne informacje zapisywane są na bieżąco z udziałem systemów informatycznych.

Także i w Polsce powstaje coraz więcej nowoczesnych magazynów. Budowane są przede wszystkim w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych i dużych miast, wspomagając w ten sposób procesy logistyczne. To, co kiedyś wydawało się w branży magazynowej niemożliwe, teraz jest już codziennością – procesy są w dużej mierze zautomatyzowane i w ten sposób bardziej wydajne.

Maksymalna efektywność, minimalne koszty

Magazyn zajmuje się nie tylko składowaniem, ale obsługą wielu innych czynności – przyjmowaniem towarów, ich przemieszczaniem w określone miejsca, zabezpieczaniem, kontrolowaniem, kompletacją, jeżeli jest taka potrzeba, także prowadzeniem ewidencji czy ich wydawaniem. Wszystkie te operacje generują określone koszty, w tym wymagają przestrzeni magazynowej, właściwego zaplecza w postaci wózków widłowych lub specjalnych urządzeń innego typu, również niezbędna jest przeszkolona załoga. Celem jest osiągnięcie minimalnych kosztów przy jednoczesnej maksymalnej efektywności działania magazynu. W tym pomagają obecnie coraz częściej nowoczesne technologie.

Systemy informatyczne w magazynach

Teraz wdrażanie specjalistycznych systemów informatycznych w magazynach jest już standardem. Dzięki nim można zbierać i przetwarzać wszystkie informacje związane z towarami, optymalizować łańcuch operacji, automatyzować procesy formalne związane z działaniem magazynu. Najczęściej w tym celu wykorzystywane są dedykowane systemy ERP lub systemy WMS. Najważniejsze, aby były one specjalnie dostosowane do potrzeb danego magazynu i uwzględniały jego specyfikę. Systemy informatyczne współpracują z nowoczesnymi systemami etykietowania palet – każda z nich otrzymuje swój kod kreskowy, który potem z wykorzystaniem specjalnych czytników jest wprowadzany na poszczególnych etapach procesu do systemu. W efekcie zawsze wiadomo, w jakiej godzinie określony towar dotarł do magazynu, a także co w danym czasie się z nim działo.

Automatyzacja magazynowania

Najbardziej zmechanizowane magazyny to te, w których stosuje się wysokie składowanie. Najnowocześniejsze z nich wykorzystują specjalne systemy układnic magazynowych, które obsługują ruch palet. W ten sposób można obniżyć użycie wózków widłowych, które oczywiście nadal są wykorzystywane przy transporcie, niemniej na niższych poziomach. W powiązaniu z systemem informatycznym układnice działają wzorowo. System wskazuje lokalizację określonej palety, a urządzenie transportuje ją w konkretne miejsce. Procesy te w dużej mierze są zautomatyzowane, co zmniejsza ryzyko pomyłek. Jednocześnie skraca się czas obsługi towarów, w tym poszukiwania konkretnej palety. Wtedy pracownik ma za zadanie nadzorowanie działania systemu, a zmniejszone zatrudnienie oznacza także niższe koszty. Automatyzować można także procesy kompletacji określonych towarów, owijania, oznaczania palety i dostarczania jej do konkretnego miejsca w magazynie.

Nowoczesne technologie są niezwykle pomocne we wszelkich procesach logistycznych i magazynowych. Dzięki nim można zredukować skutecznie straty w łańcuchu dostaw, zwiększyć wydajność prac, na bieżąco śledzić realizowane obecnie czynność i historię towarów, a w efekcie obniżyć koszty obsługi.

Is there a website that will write my essay for me

Leave a Reply

17 − siedem =

Your email address will not be published. Required fields are marked *