Nowe rodzaje transportu

0

Wiek XX przyniósł nie tylko bardzo poważny rozwój transportu lądowego i morskiego, ale także zupełnie nowe gałęzie transportu, nie stosowane we wcześniejszych okresach, głównie z przyczyn technicznych i technologicznych. Do tych gałęzi należy zaliczyć przede wszystkim transport lotniczy, który umożliwia najszybsze przemieszczanie ludzi i towarów na dużych odległościach, w tym zwłaszcza międzykontynentalnych, a także transport rurociągowy, który umożliwia stały transport paliw kopalnych – ropy naftowej i gazu na duże odległości. Formalnie za nową gałąź transportu należałoby uznać także transport samochodowy, choć jest on bezpośrednim następcą innych form transportu kołowego. Trzeba również zauważyć, że w ostatnich latach pojawia się zjawisko łączenia kilku gałęzi transportu przy przemieszczaniu jednego towaru. Coraz bardziej popularny staje się więc transport mieszany, najczęściej w formie transportu bimodalnego lub intermodalnego. Można powiedzieć, że pojawienie się nowych gałęzi transportu, całkowicie go zrewolucjonizowało.

Leave a Reply

2 × dwa =

Your email address will not be published. Required fields are marked *