Kurs kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym – czyli wszystko o podnoszeniu kwalifikacji pracowników

0

Young forklift driver communicating with supervisor at warehouse

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym są środkami transportu o ruchu przerywanym i o ograniczonym zasięgu, służące do poziomego lub poziomego i pionowego przemieszczania ładunków pojedynczych bądź połączonych w jednostki ładunkowe oraz materiałów sypkich umieszczanych w odpowiednich pojemnikach. Jego maksymalna prędkość jazdy wynosi 25 km/h.

Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym, potocznie zwanym wózkiem widłowym, wymaga odpowiednich uprawnień, które można zdobyć odbywając specjalistyczne szkolenie, np. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi.

Taki kurs mogą przejść osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjalne oraz nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu. Uczestnik takiego kursu zyskuje umiejętność obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym. Szkolenie to kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego.
Warto również przy okazji odbyć szkolenie z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych, ponieważ może się ono okazać bardzo przydatne przy pracy z wózkiem widłowym.

W trakcie szkolenia uczestnik dowiaduje się jak zbudowany jest wózek widłowy i jakie są typy wózków jezdniowych. Poznaje także czynności, jakie kierowca wózka powinien wykonać przy jego obsłudze przed podjęciem pracy, jak i po jej zakończeniu, a także w trakcie samej pracy z wózkiem.
Instruktor omawia wszystkie uszkodzenia ciała oraz nieszczęśliwe wypadki, jakie mogą mieć miejsce przy pracy z wózkiem widłowym, a także procedury postępowania, gdyby takie zdarzenie miało miejsce.
Uczestnik szkolenia zdobywa w jego trakcie wiedzę z zakresu ładunkoznawstwa oraz BHP. Musi on poznać warunki bezpiecznej pracy i zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń, które w przyszłości przyjdzie mu obsługiwać.
Zanim uczestnik szkolenia rozpocznie jazdę praktyczną musi dowiedzieć się wszystkich wiadomości o dozorze technicznym: jakie są wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego, jaki jest udźwig nominalny i zredukowany, a także poznać pojęcie stateczności urządzenia. Musi również znać wszystkie zabezpieczenia stosowane w wózkach jezdniowych.
Uzbrojony w całą tą wiedzę może rozpocząć jazdę praktyczną, dzięki czemu nauczy się obsługiwać wózek widłowy i nabierze doświadczenia w jego prowadzeniu.

Wózki widłowe stosuje się w transporcie bliskim i magazynowym. Operatorzy wózków wykonują przy ich pomocy prace rozładunkowe. Prace te są wykonywane na terenie zakładu pracy, podczas transportu wewnątrzzakładowego i obsługi wózka, na drogach i placach wewnątrzzakładowych, w halach produkcyjnych, magazynach i w innych pomieszczeniach, a także na otwartej przestrzeni, na budowach, w portach, na dworcach kolejowych i w zakładach spedycyjnych.

Dla każdego, kto chce się doskonalić zawodowo lub chce zmienić profil posiadanych umiejętności, szkolenie z obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym może być świetną propozycją. Uczestnicząc w tym kursie możemy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Co najważniejsze, szkolenia te można wykonać w całym kraju, np. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, który skupia się na realizacji ogólnokrajowego programu edukacji, zarówno wśród osób dorosłych, jak i młodzieży.

Leave a Reply

19 + dwa =

Your email address will not be published. Required fields are marked *