Krótka historia transportu

0

Transport stanowi jedną z najwcześniejszych aktywności człowieka. Wprawdzie przed ludźmi pierwotnymi nie stała konieczność transportowania ładunków, a ludzkość była w tym czasie niezbyt liczna, to jednak już w starożytności ówczesna gospodarka rozwijała się na tyle szybko, aby wymagała transportu dużej ilości towarów. Istniał wówczas także transport osobowy, ale mogli sobie na niego pozwolić tylko ludzie zamożni. W tamtych czasach najszybszym środkiem transportu był statek, przy założeniu istnienia pomyślnych wiatrów. Transport lądowy nie rozwijał się natomiast szybko, z uwagi na ograniczone możliwości przewozu towarów i ludzi przez zwierzęta pociągowe. Na dodatek ten sposób podróżowania nie był zbyt szybki. Powstały w tamtej epoce model podróżowania przetrwał przez długie wieki, mimo pewnych ulepszeń, gdyż brakowało postępu technicznego, który wpłynąłby na przyspieszenie transportu. Taki stan trwał praktycznie do końca XVIII wieku, do wynalezienia maszyny parowej, która stanowiła przełom w wynalazczości człowieka.

Leave a Reply

4 × 1 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *