Kim jest spedytor ?

0

Spedytor to oczywiście, jak wynika już z samej nazwy, osoba zajmująca się spedycją. Spedytorem nie może być jednak każdy z nas jako osoba fizyczna, a więc niejako prywatna. Jako spedytor może występować tylko osoba prawna, czyli firma, bądź też osoba fizyczna, ale prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, czyli indywidualny przedsiębiorca. W zakresie działalności spedytora, leży świadczenie usług spedycyjnych na rzecz osób fizycznych lub prawnych, oczywiście za odpowiednią opłatą. Spedytor może też wykonywać działalność spedycyjną na potrzeby własne. Jeśli chodzi o czynności spedytora, to między innymi organizuje on przewóz, a ponadto wystawia dokumenty spedycyjne, czyli listy przewozowe, które mogą się nieco od siebie różnić, w zależności od tego, jakim środkiem transportowym organizowany jest przewóz. Tak więc istnieją odpowiednie listy przewozowe dla transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego. Na rynku najczęściej funkcję spedytora pełnią duże przedsiębiorstwa, nazywane przedsiębiorstwami spedycyjnymi.

Leave a Reply

20 − 16 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *