Jak usprawnić transport w dużej firmie spedycyjnej?

0

Wśród głównych sposobów efektywnego zarządzania transportem w firmie spedycyjnej wymienia się systemy IT, m.in. współpracę za pośrednictwem giełd, mobilne platformy oraz systemy GPS.

 

Problemy firm spedycyjnych

Duże firmy spedycyjne stają każdego dnia przed wieloma wyzwaniami. Spoczywa na nich zadanie koordynacji dużej ilości zleceń. Stałe nadzorowanie procesów wymaga dostępu do aktualnych informacji o transportowanych przesyłkach. Każde zlecenie musi być wykonane sprawnie. Niewywiązanie się z umowy powoduje duże straty związane z karami pieniężnymi. Z powodu mało sprawnego transportu cierpi nie tylko budżet firmy spedycyjnej, ale także jej renoma.

 

Internetowa platforma

Współcześnie wiele firm korzysta z rozwiązań IT. Ważnym narzędziem wspomagającym efektywne zarządzanie transportem jest korzystanie z giełdy ładunków. Nowoczesna giełda transportu, np. teleroute.pl, ułatwia firmom spedycyjnym przyjmowanie nowych zamówień i wyszukiwanie środków transportu. Umożliwia rozbudowę sieci niezawodnych kontaktów w Europie i zmniejszenie liczby pustych przebiegów. Transakcje przeprowadzane za jej pośrednictwem są bezpieczne, co zachęca do korzystania z tych usług.

 

Automatyzacja procesów

Umożliwia ona sprawniejsze zarządzanie rozbudowaną infrastrukturą. Pozytywnym aspektem wykorzystania systemów i aplikacji IT jest redukcja wydatków. Zastosowanie przenośnych urządzeń pozwala pracownikom na zdalne wykonywanie różnych czynności takich jak przyjmowanie i wydawanie towarów. Automatyzacja ułatwia kontrolę nad flotą pojazdów, prowadzenie księgowości i rejestrację obrotu paletowego. Zwiększa wydajność i efektywność pracy. System GPS kontroluje i nadzoruje flotę i przesyłki. Umożliwia śledzenie przebiegu transportu towarów. Dostarcza bieżących informacji o statusie zlecenia. Sprawny i szybki przepływ danych pozwala zaoszczędzić czas. Przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale i klientom (źródło: http://mojafirma.infor.pl/moto/logistyka/spedycja/530795,Jak-usprawnic-zarzadzanie-realizacja-zlecen-w-firmie-spedycyjnej.html).

 

System alertów

Mobilna platforma umożliwia operatorom stałe nadzorowanie przesyłek. W razie wystąpienia awarii mogą oni szybko zareagować. Odpowiednio koordynują pracą personelu, aby źródło nieprawidłowości zostało sprawnie zlikwidowane. Dodatkowo mobilna platforma usprawnia proces weryfikacji towaru i przygotowania dokumentacji. Skanowanie kodu kreskowego ułatwia wprowadzenie danych o zleceniu do systemu, który generuje potwierdzenie przyjęcia przesyłki, protokół uszkodzeń i inne dokumenty. Ważnym walorem jest również fakt, że mobilna platforma znacząco minimalizuje ryzyko pomyłek. Wprowadza możliwości, których nie zapewniają tradycyjne metody.

 

Zarówno zintegrowany system IT, mobilne platformy, jak i giełda zleceń transportowych znacząco usprawniają procesy w dużej firmie spedycyjnej. Nowoczesne rozwiązania są nie tylko sposobem na sprawne zarządzanie przewozem towarów. Umożliwiają zredukowanie wydatków i zwiększenie wydajności usług spedycyjnych, np. poprzez likwidację pustych przebiegów i zautomatyzowanie szeregu czynności.

Essay writing program online

Leave a Reply

8 − 4 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *