Jak często wykonywać przegląd wózka widłowego?

Firmy, które korzystają z wózków widłowych, przede wszystkim w magazynach, powinny mieć na uwadze to, że są to sprzęty wymagające określonych, systematycznych badań technicznych. Warto wiedzieć jak powinna się przedstawiać częstotliwość takich przeglądów i jakie są ich rodzaje.

Serwis wózków magazynowych

Każdy wózek jezdniowy podnośnikowy (potocznie: widłowy) musi być zarejestrowany. Niezbędne jest także prowadzenie dokumentacji pojazdu oraz pilnowanie regularności jego badań. Przeglądy techniczne dzieli się na:

  • codzienne,
  • konserwatorskie,
  • okresowe.

Jak widać, takich przeglądów jest więcej niż np. w przypadku samochodów. Wynika to z tego, że wózki widłowe w wielu przypadkach pracują praktycznie przez całe dnie. Ich serwisowanie powinno więc odbywać się regularnie.

Jak wyglądają przeglądy codzienne?

Obejmują one sprawdzanie (przez operatora) stanu oraz sprawności wózka przed rozpoczęciem pracy, oraz po jej zakończeniu każdego dnia roboczego. Przy wykryciu ewentualnych nieprawidłowości, można je wtedy szybko zgłosić. Codzienne przeglądy są obowiązkowe i należy je dokumentować w książce eksploatacji wózka widłowego (nazywanej też księgą rewizyjną wózka), którą musi mieć każdy taki pojazd.

Przeglądy konserwatorskie – co to takiego?

Drugi typ przeglądów, to te konserwatorskie. Mogą je przeprowadzać tylko osoby, które mają niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje. Są to przeglądy cykliczne, mające na celu wykrywanie uszkodzeń, a co za tym idzie – szybkie usuwanie ewentualnych usterek czy awarii. Wykonane przeglądy konserwatorskie powinny zostać każdorazowo odnotowane w Dzienniku konserwacji wózka widłowego (oddzielnego dla każdego pojazdu). Taki dziennik jest sprawdzany przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego, przeprowadzających przeglądy okresowe. Warto wiedzieć, że w przypadku badań konserwacyjnych, przy częstotliwości ich przeprowadzania nadrzędnym zaleceniem są wytyczne producenta. Jedynie w przypadku kiedy takich zaleceń nie ma, postępuje się zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym. Jest to wtedy: 30 dni dla wózków z pełnym dozorem technicznym i 60 dni w przypadku pojazdów o dozorze ograniczonym.

Przeglądy okresowe wózków widłowych

Są to przeglądy przeprowadzane wyłącznie przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego. Oznacza to więc, że mają one charakter kontroli państwowej, w której trakcie sprawdzany jest zarówno stan techniczny wózków widłowych, jak i ich dokumentacja techniczna (przede wszystkim aktualność notatek w Dzienniku konserwacji wózka widłowego). W razie wykrycia pojazdu niesprawnego albo stwarzającego zagrożenie, pracownicy UDT muszą go wyłączyć z eksploatacji. Przeglądy okresowe wykonuje się co roku w przypadku wózków widłowych objętych pełnym dozorem. Nie są one zaś wymagane dla pojazdów o dozorze ograniczonym, przy których przeprowadza się jedynie badania doraźne co dwa lata.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy NIKO ALEX.