Green Logistic w przedsiębiorstwie

0

Pod pojęciem „green logistics” kryją się wszelkie działania, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Z jakich ekologicznych rozwiązań może dzisiaj korzystać firma logistyczna?

Czym jest „zielona logistyka”?

Główne założenia green logistics to łączenie mniejszych ładunków (maksymalne wykorzystanie środków transportu), stosowanie alternatywnych źródeł energii, zrównoważone wykorzystywanie surowców naturalnych, recykling, projektowanie magazynów i zakładów produkcyjnych w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu zagrażały one otoczeniu. Innymi słowy zielona logistyka skupia się nie tylko na aspektach ekonomicznych, ale również na społecznych i środowiskowych. Główne obszary działania to logistyka nieruchomości, intralogistyka, transport oraz przygotowywanie strategii (http://www.zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_60_02.pdf).

W tym pierwszym przypadku chodzi głównie o obniżenie wydatków na energię, co można uzyskać dzięki lepszemu wykorzystaniu OZE (odnawialnych źródeł energii), optymalnej izolacji budynku, automatycznym systemom sterującym (na przykład czujniki ruchu). Z kolei w kwestii planowania i transportu największy nacisk kładzie się na zwiększenie wydajności. Kluczowy jest też dobór floty (na przykład samochody z bardzo niskim spalaniem paliwa) oraz optymalizacja tras (omijanie dużych aglomeracji, nawigacja szukająca alternatywnych dróg, by ominąć korki, jak najmniejsza liczba punktów przeładunkowych itp.). Ponieważ działalność firm logistycznych związana jest z produkcją dużej ilości odpadów opakowaniowych, w świadomym ekologicznie przedsiębiorstwie konieczne jest także wdrożenie systemu segregacji śmieci.

Intralogistyka

Oszczędzanie energii zaczyna się już na etapie produkcji i transportu wewnętrznego. Czego należy unikać? Przede wszystkim nieefektywnego wykorzystywania dostępnych maszyn (tzw. puste przebiegi). Prawidłowe zarządzanie ładunkami likwiduje ten problem, bo urządzenia pracują zawsze przy pełnym obciążeniu i pokonują tylko takie odcinki trasy, które są niezbędne przy realizacji danego zamówienia. Warto też stosować nowoczesne maszyny transportowe, które w określonej jednostce czasu będą w stanie wykonać większą liczbę cykli roboczych. Efektywne wykorzystanie możliwości technicznych urządzeń transportowych może skutkować mniejszym zapotrzebowaniem na energię nawet o 30 procent. Redukcja kosztów działalności przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności jest możliwa dzięki automatyzacji magazynów i procesów rozładunkowo-załadunkowych. Znając dane wejściowe, system oblicza najbardziej optymalny układ palet (lub innych opakowań) i na podstawie tych informacji uruchamia się automatycznie proces paletyzacji. Inteligentne systemy dostępne np. na stronie www.cassioli.com.pl można wdrożyć również tam, gdzie stosowane są już inne rozwiązania logistyczne. Przebieg wszystkich działań jest kontrolowany przez program zarządzania magazynem.

Buy english essays online

Leave a Reply

11 + 9 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *