Czym zajmuje się spedytor?

1

Zrealizowanie czynności przewozu określonych ładunków nie musi odbywać się z użyciem własnej floty oraz pracowników. Wiele firm w tej dziedzinie korzysta z usług outsourcingowych, czyli zewnętrznych. Jednym z kluczowych osób w tym procesie jest spedytor.

Osoby bez doświadczenia w branży zwykle zamiennie stosują terminy takie jak „spedycja” czy „przewóz”, „transport” oraz „logistyka”. W rzeczywistości jednak oznaczają one innego rodzaju czynności, w tym w szczególności rozdzielić należy czynności wchodzące w skład spedycji oraz logistyki czy przewozu.

Kim jest spedytor?

Spedytorem nazywa się osobę prawną lub też fizyczną, czyli przedsiębiorcę, która zajmuje się działaniami związanymi z organizacją przewozu ładunków. Spedytor zajmuje się wobec tego świadczeniem usług spedycyjnych na rzecz innych osób prawnych czy fizycznych, od czasu do czasu na własne potrzeby. Spedycją w związku z tym określa się taką działalność, która polega na organizacji przewozu ładunków oraz czynności dodatkowych, które dotyczą zlecenia zależnie od jego specyfiki.

Obowiązki spedytora

Elementarne regulacje prawne, które dotyczą spedycji, regulują art. 794-804 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi podstawowym obowiązkiem spedytora jest przesyłanie i odbieranie przesyłek oraz inne czynności dotyczące przewozu towarów.

Podstawowe czynności realizowane przez firmy spedycyjne to głównie:

 • doradztwo spedycyjne – porady dotyczące przygotowywania transportu ładunków

 • przygotowywanie oraz zbieranie niezbędnych dokumentów

 • zawieranie umów o przewóz z firmami świadczącymi usługi przewozowe

 • dopasowywanie optymalnych środków transportu

 • monitorowanie załadunku, przeładunku, przewozu

 • ubezpieczenie ładunków

Wobec tego spedytor jest odpowiedzialny za wszystkie czynności związane z organizacją przemieszczania się ładunku, w tym jego dowozem, odwozem, załadunkiem, wyładunkiem, przeładunkiem oraz przewozem.

Wśród dodatkowych prac prowadzonych przez spedytorów znajdują się:

 • prowadzenie odprawy celnej ładunków

 • składowanie ładunków

 • podejmowanie opłat za przesyłki

 • sprzedaż przesyłek lub przeprowadzanie cesji praw przesyłek

Jak zamawia się usługi spedycyjne?

W branży spedycyjnej działa obecnie wiele przedsiębiorstw, które są w stanie zapewnić swoim klientom pełną obsługę. Wystarczy tylko wykorzystać wyszukiwarkę internetową, aby znaleźć godnych zaufania partnerów, wpisując do niej słowa „spedycja warszawa” czy też z innym miastem zależnie od pożądanej lokalizacji.

Usługi spedycyjne są tańszym rozwiązaniem niż zatrudnianie specjalistów w tej dziedzinie, co powoduje, że korzysta z nich aktualnie większość przedsiębiorców. Ceny naliczane są zwykle zgodnie z wynegocjowaną ceną w ramach ryczałtu spedycyjnego, która jest określana na etapie zawierania umowy.

Zatem spedytor jest niezastąpioną osobą (firmą), której celem jest organizacja czynności przewozu towarów, aby mogły one dotrzeć do wyznaczonego miejsca bez uszkodzeń, w odpowiednim terminie oraz z innymi wymaganymi przez zleceniodawcę zastrzeżeniami, na przykład co do specyficznych warunków transportu.

Custom made essay

One Comment

 1. Kiedyś sam szukałem zleceń dla mojej firmy transportowej ale sporadycznie udało mi się znaleźć zlecenie które pozwoliło by mi wrócić z pełnym autem więc miałem często straty. Dzięki firmie spedycyjnej mam teraz lepsze obroty i firma generuje zyski zamiast strat. Niestety nie od razu trafiłem do najlepszej firmy bo wcześniej męczyłem się z innymi spedytorami i tylko traciłem czas i pieniądze które bym wtedy zarobił gdybym od razu współpracował z firmą mw-spedition.com

Leave a Reply

13 − 2 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *