Czym jest transport ?

0

Dzisiejszy świat cechuje się bardzo szybkim tempem życia. Wymagania, jakie są stawiane przez ludźmi w tym świecie, powodują konieczność szybkiego i sprawnego przemieszczania się. Dotyczy to zresztą nie tylko ludzi i zwierząt, ale też wszelkiego rodzaju towarów. Właśnie takie przemieszczanie ludzi lub ładunków w przestrzeni, przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń, można nazwać transportem. Analizując transport, należy uwzględnić, że do jego przeprowadzenia konieczne są specyficzne maszyny i urządzenia, nazywane środkami transportu. Pozwalają one znacznie skrócić czas transportu, poza tym można jednorazowo wziąć znacznie więcej transportowanych towarów lub ludzi, niż to było w wypadku tradycyjnych, stosowanych od wieków metod transportu, z wykorzystaniem ludzkich mięśni lub sił zwierząt pociągowych. Transport znacząco zwiększa użyteczność dóbr, a ponadto jest ściśle powiązany z innymi działami gospodarki, gdyż nie sposób sobie wyobrazić takiej dziedziny życia, która nie byłaby w żaden sposób powiązana z transportem.

Leave a Reply

cztery + dziewięć =

Your email address will not be published. Required fields are marked *