Czy warto ubezpieczać ładunek?

0

Czy warto ubezpieczać ładunek?

Główny cel procesu transportowego to bezpieczne dostarczenie ładunku z miejsca A do miejsca B. Jednak nawet mimo najstaranniejszych przygotowań nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich wydarzeń i w stu procentach wyeliminować ryzyka. Dlatego każdy wysyłany w drogę ładunek powinien być ubezpieczany.

Mądry Polak po szkodzie

Koszty związane z transportem bywają na tyle wysokie, że firmy szukają oszczędności również tam, gdzie absolutnie nie jest to wskazane. Ofiarą tych cięć w budżecie są między innymi ubezpieczenia, bo przecież cóż takiego może się wydarzyć podczas transportu? Tymczasem rzeczywistość pokazuje, że na przewoźników czeka całkiem sporo niemiłych niespodzianek. Ładunek może zaginąć albo zostać uszkodzony i jeśli firma ma świadomość nieprzewidzianego rozwoju wypadków, nie będzie oszczędzać na polisie ubezpieczeniowej. Z takim dokumentem odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu spada na ubezpieczyciela.

Jakie ubezpieczenie?

Zasady transportu przedmiotowego krajowego i międzynarodowego są opisane w Prawie Przewozowym oraz Konwencji CMR (http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1956a.html). Z owych przepisów wynika, że przewoźnik nie odpowiada za te szkody, które nie wyniknęły z jego winy albo nastąpiły wskutek siły wyższej. Innymi słowy, możliwa jest sytuacja, w której mimo utraty albo uszkodzenia towaru, klient nie dostanie odszkodowania bądź też będzie ono znacznie niższe od faktycznej wartości przesyłki.

Ubezpieczenie Cargo chroni ładunek przez cały czas, czyli w trakcie załadunku, transportu i rozładunku – cokolwiek się wtedy nie stanie, firma odzyska środki włożone w zakup towaru (dokładny zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela powinien zostać wyszczególniony w umowie). Ubezpieczenie Cargo dotyczy wszystkich środków transportu (drogowy, lotniczy, kolejowy, morski, śródlądowy), zarówno na terenie jednego kraju, jak i za granicą. Polisę można wykupić tylko na jeden transport albo na dłuższy okres (np. rok). Osobne ubezpieczenie powinien też mieć przewoźnik oraz spedytor – na przykład firma spedycyjna w Malborku Novspeed (www.novspeed.com) posiada polisę OC.

Co daje polisa?

Mając ubezpieczenie Cargo, znacznie łatwiej będzie odzyskać stracone pieniądze, znikną też problemy z dochodzeniem roszczeń wobec przewoźnika. Standardowe ubezpieczenie działa w oparciu o międzynarodowe Instytutowe Klauzule Ładunkowe, dodatkowo można jeszcze skorzystać z polis opracowanych dla szczególnych grup ładunków np. Instytutowe Klauzule Olejowe. W przypadku transportu morskiego i lotniczego, jest możliwość ubezpieczenia się również od ryzyka strajkowego albo wojennego.

Essay to buy

Leave a Reply

pięć × 3 =

Your email address will not be published. Required fields are marked *