Co to są znaki drogowe poziome?

Znaki drogowe poziome umieszcza się zazwyczaj na nawierzchni. Mogą to być linie przerywane albo ciągłe, pojedyncze bądź podwójne. Na jezdni umieszcza się także strzałki, symbole, napisy, wszystko to co jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania ruchu. Znaki poziome zazwyczaj  można spotkać  w kolorze białym lub żółtym.

Rodzaje linii umieszczanych na nawierzchnię

Linie pojedyncze przerywane oznaczone symbolem P-1,  wyznaczają pas ruchu, zaś linie pojedyncze ciągłe P-2 określają zakaz najeżdżania na linię oraz przejeżdżania przez nią.  Jezdnia oznaczona zarówno linią przerywaną, jak i ciągłą to  linia jednostronnie przekraczalna P-3. Określa ona zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony ciągłej. Wyjątkiem natomiast może być powrót po wyprzedzaniu na usytuowany przy linii pas ruchu, który był zajmowany przed wyprzedzaniem. Kolejną dobrze znaną linią jest P-4, czyli linia podwójnie ciągła. Jej zadaniem jest rozdzielanie pasów ruchu o przeciwnych kierunkach. P-4  oznacza zakaz przejazdu przez tą linię, a także zakaz najeżdżania na nią. Linia podwójnie przerywana, P-5, usytuowana jest pomiędzy skrzyżowaniami z obu stron pasa ruchu. Jest to pas o zmiennym kierunku ruchu, którego otwiera się i zamyka przy pomocy sygnałów świetlnych, które wytwarzane są przez sygnalizator oznaczony jako S-4. P-6 oznacza linię ostrzegawczą, gdzie kreski są o wiele dłuższe od przerw. Ma za zadanie rozdzielać  pasy ruchu oraz uprzedzać o nadejściu do linii, przez którą przejazd jest kategorycznie zabroniony lub niebezpieczny. Znakiem poziomym jest także linia znajdująca się na krawędzi jezdni i nazywa się ją linią krawędziową przerywaną i oznacza się ją symbolem P-7a. Linia P-7b natomiast, to również linia krawędziowa, jednak w tym przypadku jest ona ciągła. Oznacza bezwględny zakaz wjeżdżania kierowcy samochodu na pobocze.

Rodzaje strzałek często spotykanych na ulicy

Jedną ze strzałek, którą można spotkać na drodze jest P-8a, czyli strzałka kierunkowa na wprost. Określa ona nakaz jazdy tylko prosto. Strzałka kierunkowa, oznacza, że jazda jest dozwolona jedynie w kierunku, w którym wskazuje strzałka – w prawo bądź w lewo, określa się ją symbolem P-8b. Następnym rodzajem strzałki jest P-9, czyli strzałka naprowadzająca, określa ona nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu, króry oznaczony jest strzałką.  Kierowcy, którzy prowadzą pojazdami, nie muszą stosować się do tej strzałki gdyż dla nich przydzielony jest dalszy odcinek pasa. Gdy wszystkie symbole od P-8a do P-8c są połączone oznacza to, że jest możliwy ruch w kierunkach oznaczonych strzałkami kierunkowymi.

Inne znaki poziome

Symbol P-10 to inaczej przejście dla pieszych i są to poziome białe, grube pasy. Pozwalają one na bezpieczne przejście pieszego na drugą stronę ulicy. Przejazd dla rowerzystów (P-11) natomiast jest oznaczony dwoma przerywanymi liniami, które są oddalone od siebie. Nawierzchnia może być także oznaczona dużym białym napisem STOP (P-16); BUS(P-22); białą grafiką roweru (przejazd lub pas dla rowerzystów P-23); bądź wózka inwalidzkiego (miejsce dla samochodu osoby niepełnosprawnej, symbol: P-24). Poziome oznakowania drogi wykonywane są zazwyczaj przy użyciu farb akrylowych oraz odblaskowych elementów. Farby stosowane są w rożnych kolorach